ERFARENHET

Biträdande jurist, Måres Advokatbyrå, 2019-
Tingsnotarie, Jönköpings tingsrätt, 2018-2019
Beslutande förrättningslantmätare, Lantmäterimyndigheten, 2017-2018

UTBILDNING

Juristexamen, Umeå Universitet, 2017

SPRÅK

Svenska
Engelska

KONTAKT

Tel: 031 15 09 50
erik.strand@maresadvokatbyra.nu