ERFARENHET

Jur. stud. biträde, Måres Advokatbyrå, 2017-

UTBILDNING

Jur. stud. vid Göteborgs Universitet, planerad examen 2020

SPRÅK

Svenska
Engelska

KONTAKT

Tel: 031 15 09 50
ted.berg@maresadvokatbyra.nu