ERFARENHET

Måres Advokatbyrå, 1990-
Biträdande jurist på advokatbyrå, 1989
Länsassessor, Departementtjänstgöring, 1972-1988
Tingstjänstgöring, Borås tingsrätt, 1969-1972

UTBILDNING

Jur. kand., fil. kand. och pol. mag., 1969

SPRÅK

Svenska
Engelska
Tyska

MEDLEMSKAP

Sveriges advokatsamfund, 1990

KONTAKT

Tel: 031 15 09 50
mats.mare@maresadvokatbyra.nu