Övrigt

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.

Läs mer på advokatsamfundets hemsida:

www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

Postadress: Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm