Rättsskydd

I Din hemförsäkring, företagsförsäkring, ansvarsförsäkring eller liknande ingår i de flesta fall en rättsskyddsförsäkring. Rättsskyddsförsäkringen ersätter dina ombudskostnader m m i de flesta typer av tvister. Som ombud för Dig hjälper vi Dig med rättsskyddsanmälan och kontakter i övrigt med Ditt försäkringsbolag. Rättsskyddsförsäkringarnas villkor för konsumenter varierar mellan olika försäkringsbolag. Vanligtvis betalar försäkringsbolagen omkring 80 % av Dina kostnader upp till ett förutbestämt belopp.