Rättsskydd

I din hemförsäkring, företagsförsäkring, ansvarsförsäkring eller liknande ingår i de flesta fall en rättsskyddsförsäkring. Rättsskyddsförsäkringen delfinansierar dina ombudskostnader i de flesta typer av tvister. Som ombud hjälper vi dig med rättsskyddsanmälan och övriga kontakter med ditt försäkringsbolag.

Rättsskyddsförsäkringarnas villkor för konsumenter varierar mellan olika försäkringsbolag.
Vanligtvis betalar försäkringsbolagen omkring 80 procent av dina kostnader upp till ett förutbestämt belopp.